எம்.ஏ.சுசீலா விழா

சென்னை ருஷ்ய கலாச்சார மையமும் விஷ்ணுபுரம் இலக்கியவட்டமும் இணைந்து எம்.ஏ.சுசீலா அவர்களின் மொழியாக்க முயற்சிகளைப் பாராட்டி நிகழ்த்திய விழாவின் காணொளிக்காட்சி .நன்றி ஷ்ருதி டிவி