ஆ.மாதவன், தி ஹிண்டு சென்னை

விஷ்ணுபுரம் வாசகர் வட்டம் வழங்கும் விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய விருது ஆ.மாதவன் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருப்பதைப்பற்றி விரிவான செய்தி தி ஹிண்டு சென்னை பதிப்பில் வெளியாகியிருக்கிறது


A. Madhavan selected for Vishnupuram Literary Award

ஆ.மாதவனுக்கு விருது: அ முத்துலிங்கம்

விஷ்ணுபுரம் இலக்கிய வட்டம் – இணையதளம்

முந்தைய கட்டுரைஅம்பேத்கார்-காந்தி
அடுத்த கட்டுரைமாவோயிச வன்முறை