உலக இலக்கிய வரைபடம் -உரை

மனோன்மணியம் பல்கலையில் பிப்ரவரி 1 அன்று நிகழ்ந்த பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கத்தில் உலகத்தமிழிலக்கிய வரைபட உருவாக்கம் என்னும் தலைப்பில் பேசப்பட்ட உரை

முந்தைய கட்டுரைமனோன்மணியம் பல்கலையில்…
அடுத்த கட்டுரைஅ.முத்துலிங்கம் எழுத்துக்கு அறுபது.