கலைகளின் மறுமலர்ச்சி

சீனிவாசன் நடராஜன் அவர்களின் அச்சப்படத்தேவையில்லை கலைவிமர்சன நூலின் வெளியீட்டு விழாவில் நான் ஆற்றிய உரை.