விஷ்ணுபுரம் விருது 2016- பதிவுகள்

1111
சென்ற ஆண்டு நிகழ்ந்த விஷ்ணுபுரம் விருதுவழங்கும் விழாவும் கருத்தரங்கும்தான் நாங்கள் இதுவரை நடத்திய விழாக்களிலேயே உச்சம் என்று சொல்லவேண்டும். அடுத்தபடிக்குச் செல்ல இம்முறை எண்ணியிருக்கிறோம். மிக அதிகமாகப் பதிவுகள் வந்ததும் சென்றமுறை நிகழ்ந்த விழாவைப்பற்றித்தான். ஒரு தொகுப்பாக அவற்றைப் பார்க்கையில் பிரமிப்பு உருவாகிறது
வண்ணதாசன் விழா அனைத்துப்பதிவுகள்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா காணொளிகள்- முழுத்தொகுப்பு
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா உரை காணொளிகள்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 13 ,ராஜீவ்
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா, ஒருங்கிணைதலின் கொண்டாட்டம்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா-பகடி குசும்பன்,
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா, சுப்ரபாரதிமணியன் பேச்சு
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா – இரா .முருகன் உரை
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா பதிவுகள்-10
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -9 -சிவமணியன்
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா – சுகா
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 21 -ராஜா
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 20
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 19- பேசபட்டவை… கிருஷ்ணன்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள்- 18
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 17
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 16 -தூயன்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 15
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 14
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 13 ,ராஜீவ்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 12 ,சசிகுமார்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா பதிவுகள் 11 [குறைகள்]
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழா பதிவுகள்-10
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -9 -சிவமணியன்
விஷ்ணுபுரம் விருது விழா பதிவுகள் 8- யோகேஸ்வரன்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -7
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள்- 6
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் 5
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவு 4- சுரேஷ் பிரதீப்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -3 ,ராகேஷ்
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -2
விஷ்ணுபுரம் விருதுவிழாப் பதிவுகள் -1, விஷ்ணு
முந்தைய கட்டுரைதூயனுடன் ஒரு நேர்முகம் – நரோபா
அடுத்த கட்டுரைவிஷ்ணுபுரம் விழா நினைவுகள்