ஒளிர்நிழல் -அகில்குமார்

oliri

 

“ஒன்றைச் செய்து முடிக்கும்போது அது எவ்வளவு அற்பமானதெனினும் அல்லது எவ்வளவு உயர்வானதெனினும் மனதில் எழும் நிம்மதி ஒன்றுதான் போல” என்று சுரேஷே சொல்வதுபோல ஒளிர்நிழலை முடித்தபிறகு ஒரு நிம்மதியையும், விடுபடலையும் அவர் உணர்ந்திருப்பாரென்று எண்ணுகிறேன்.

 

சுரேஷ் பிரதீப்பின் ஒளிர்நிழல் குறித்து அகில்குமார்

முந்தைய கட்டுரைஉரிமைக்குரல்
அடுத்த கட்டுரைகோவிந்தன் – கடிதங்கள்