வாசிப்பும் இலக்கிய வாசிப்பும்

9-8-2017 அன்று  செங்கல்பட்டு செங்கை பாரதியார் மன்றத்தில் ஆற்றிய உரை

முந்தைய கட்டுரைவாசிப்பு என்பது போதையா?
அடுத்த கட்டுரை‘வெண்முரசு’ – நூல் பதினான்கு – ‘நீர்க்கோலம்’ – 79